Cjenik oglašavanja


Apartmani i sobe

PAKET 1 BASIC

Max 2 smještajne jedinice
Cijena: 480 kn
Popust 50%

245 kn/godina

 1. Neogranični broj slika
 2. Video
 3. Kalendar popunjenosti
 4. Prikaz svih kontakata
 5. Opis smještaja
 6. Link na vašu nternet stranicu
 7. Facebook link
 8. Oglas na 5 jezika

PAKET 2 START

Max 4 smještajne jedinice
Cijena: 840,00 kn
Popust 50%

420 kn/godina

 1. Neogranični broj slika
 2. Video
 3. Kalendar popunjenosti
 4. Prikaz svih kontakata
 5. Opis smještaja
 6. Link na vašu nternet stranicu
 7. Facebook link
 8. Oglas na 5 jezika

PAKET 3 PREMIUM

Max 9 smještajnih jedinica
Cijena: 1380,00 kn
Popust 50%

690 kn/godina

 1. Neogranični broj slika
 2. Video
 3. Kalendar popunjenosti
 4. Prikaz svih kontakata
 5. Opis smještaja
 6. Link na vašu nternet stranicu
 7. Facebook link
 8. Oglas na 5 jezika

PAKET 4 PLATINUM

Više od 10 smještajnih jedinica
Cijena: 1840,00 kn
Popust 50 %

920 kn/godina

 1. Neogranični broj slika
 2. Video
 3. Kalendar popunjenosti
 4. Prikaz svih kontakata
 5. Opis smještaja
 6. Link na vašu nternet stranicu
 7. Facebook link
 8. Oglas na 5 jezika

Vile i kuće za odmor

PAKET 1 BASIC

Max 2 smještajne jedinice
Cijena: 780 kn
Popust 40%

470 kn/godina

 1. Neogranični broj slika
 2. Video
 3. Kalendar popunjenosti
 4. Prikaz svih kontakata
 5. Opis smještaja
 6. Link na vašu nternet stranicu
 7. Facebook link
 8. Oglas na 4 jezika

PAKET 2 PREMIUM

Max 6 smještajnih jedinica
Cijena: 1280,00 kn
Popust 40%

770 kn/godina

 1. Neogranični broj slika
 2. Video
 3. Kalendar popunjenosti
 4. Prikaz svih kontakata
 5. Opis smještaja
 6. Link na vašu nternet stranicu
 7. Facebook link
 8. Oglas na 4 jezika

Izleti i rekreacija

PAKET 1 MINI

Do 2 poslovne jedinice
Cijena: 500 kn
Popust 40%

300 kn/godina

 1. Neogranični broj slika
 2. Video
 3. Prikaz svih kontakata
 4. Opis ponude
 5. Link na vašu nternet stranicu
 6. Facebook link
 7. Oglas na 4 jezika

PAKET 2 MAXI

Više od 2 poslovne jedinice
Cijena: 850,00 kn
Popust 40%

510 kn/godina

 1. Neogranični broj slika
 2. Video
 3. Prikaz svih kontakata
 4. Opis ponude
 5. Link na vašu nternet stranicu
 6. Facebook link
 7. Oglas na 4 jezika
KUĆE ZA ODOR I VILE se vode posebno. Možete odabrati PREMIUM ili PLATINUM paket.
IZLETI: 480 kn godina ... popust 50% ... 240 kn godina

Cijene su izražene bez PDV-a. Obveznik nije u sustavu PDV-a čl.90 st 1 i 2 Zakona o PDV-u (NN73/13)